Over

“We are not human beings with a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”- Pierre Teilhard de Chardin

Met podium voor je hart wil ik een plek creëren waar je inspiratie, verbinding met jezelf en anderen vindt om podium te geven aan je hart.

Wat essentieel is kan niet verworven worden door diploma’s. Wat er echt toe doet is het heldere weten en licht dat in ieder van ons aanwezig is. Voor mij is succes te leven vanuit die verbinding. Vanuit daar kunnen we onze talenten delen en de wereld ieder op onze eigen manier verlichten. Ik wil je aanmoedigen om te volgen wat je echt raakt, enthousiast maakt en boeit. Omdat dit de richtingaanwijzers zijn naar hoe jij podium kunt geven aan je hart!

Mijn naam is Kirsten van den Berg. Via yoga en meditatie kwam ik op het pad van persoonlijke ontwikkeling. Stap voor stap gooide ik het roer om; van jurist naar coach, trainer en adviseur. Iedere dag leer ik meer te vertrouwen op mijn gevoel en podium te geven aan mijn hart. En daar moedig ik ook jou graag toe aan.

De ingrediënten waarmee ik werk: diepgang, helderheid, hartelijkheid en humor.

Ik geloof in de kracht van verbinding, openheid en nieuwsgrierig zijn. Dat zorgt ervoor dat mensen zich door mij gezien en gehoord voelen, waardoor we snel tot de kern komen. Mensen die met mij samenwerken kennen mij als creatief, ondernemend, strategisch scherp, enthousiasmerend en betrokken. Ik houd ervan om samen mooie doelen te bereiken en plezier te hebben op de weg daar naartoe.

Als coach, trainer en communicatieadviseur maak ik graag gebruik van mijn intuïtieve vermogen. Deze ontwikkel ik voortdurend door het volgen van trainingen en cursussen en mijn eigen meditatie en yoga practice. Ik put graag inspiratie uit verschillende tradities en stromingen waaronder sjamanisme en positieve psychologie.

Eerder werkte ik als loopbaancoach bij Randstad. Op dit moment werk ik hier tevens als branding specialist waarbij ik communicatieadvies en begeleiding geef aan mensen die een nieuwe stap willen maken in hun loopbaan of de overstap willen maken naar zelfstandig ondernemerschap.

Podium voor je hart is een initiatief van Kirsten van den Berg