Brand Purpose Sessie

Een organisatie is de som is van de harten die haar dragen. Dat wat hart gedragen is floreert.

Wordt jouw organisatie gedragen door jouw medewerkers of collega’s? Voel jij je verbonden met je medewerkers en/of collega’s?

Soms loopt het binnen een club niet zo soepel als je zou willen. Ergens ontbreekt de synergie en energie. Als dat te lang duurt kan er stagnatie ontstaan. Maar ook als het goed loopt kan je weleens merken dat je niet helemaal weet of jullie hetzelfde doel voor ogen hebben.

De Brand Purpose Sessie brengt verbinding, helderheid en beweging.

Hoe dan?

In de Brand Purpose Sessie ga ik met jou en jouw team op zoek naar waarom je doet wat je doet. Naar het hart van jullie organisatie. De Brand Purpose Sessie gaat verder dan het formuleren van een visie en een missie. We leggen de verbinding tussen jullie persoonlijke drijfveren en die van de organisatie. Zodat er (weer) verbinding en synergie kan ontstaan.

Dat doe ik door het stellen van rake vragen, waardoor rakende antwoorden boven tafel komen. Hierdoor leren jullie elkaar en jullie gezamenlijke doel beter kennen. Het creëert begrip, openheid en verbinding. Samen formuleren we de gezamenlijke deler. En de afzonderlijke delers die ieder hun eigen bestaansrecht hebben.

Die twee samen leggen we vast in jullie Brand Purpose Declaration. Dit is jullie eigen zeefdruk. En de toetssteen of maatstaf, waar jullie alle activiteiten langs kunnen leggen: is dit wie wij zijn? Is dit wat waar wij voor staan? Is dit wat we doen? Is dit hoe we het doen en hoe we omgaan met elkaar?

Zo resulteert jullie Brand Purpose Sessie zowel in een praktisch, bruikbaar missie visie document, terwijl de weg naar de vormgeving ervan het middel vormt tot het maken van de verbinding die nodig is om die missie en visie handen en voeten te kunnen geven.

 

Wil jij ook een Brand Purpose Sessie? Neem vrijblijvend contact op. Bel 06 – 16 54 73 29 of mail naar kirstenspunt@gmail.com.